Vấn đề hôm nay
Cập nhật: 29/11/2010 | 7:45:32 AM (GMT + 7)
Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng thực chất
Thực hiện Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 8-2-2010 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức; căn cứ các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ ban hành Công văn số 29-CV/BTCTU (công văn số 29) ngày 9-11-2010 về việc đánh giá, kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên năm 2010.
Đảng bộ Công ty cổ phần Tân Xuyên nhiều năm được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Ảnh: Dây chuyền sản xuất gạch của Công ty.

Theo Công văn số 29, việc đánh giá, kiểm điểm tự phê bình, phê bình năm 2010 cơ bản thực hiện theo công văn số 6648-CV/BTCTW ngày 6-10-2009 của Ban Tổ chức Trung ương; hướng dẫn số 19, 20-HD/BTCTU (hướng dẫn số 19, 20) ngày 28-10-2008 và hướng dẫn số 21-HD/BTCTU (hướng dẫn số 21) ngày 14-11-2008 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), đảng viên và kiểm điểm, tự phê bình, phê bình hàng năm đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ lưu ý việc đánh giá chất lượng TCCSĐ bằng phương pháp chấm điểm. Đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở có đảng viên vi phạm pháp luật, vi phạm chính sách kế hoạch hoá gia đình, để xảy ra tai nạn giao thông chết người (đảng viên chết hoặc gây ra chết người) mà do nguyên nhân chủ quan, tham gia hoặc mắc các tệ nạn xã hội được đánh giá, như sau: Chi bộ, đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở có đảng viên vi phạm một trong các nội dung trên không xếp loại trong sạch vững mạnh (TSVM). Riêng đảng bộ xã, phường, thị trấn có đảng viên vi phạm một trong các nội dung trên bị trừ 5 điểm, nếu bảo đảm các tiêu chuẩn vẫn được xếp loại TSVM.

Về đánh giá chất lượng đảng viên, theo hướng dẫn số 19, đối tượng đánh giá là những đảng viên đang sinh hoạt ở chi bộ tại thời điểm đánh giá gồm: Đảng viên chính thức, đảng viên dự bị, đảng viên ở chi bộ khác chuyển đến sinh hoạt Đảng tạm thời, đảng viên đi làm việc lưu động đã báo cáo và được cấp uỷ cơ sở đồng ý. Những đảng viên vắng mặt có lý do chính đáng, chi bộ tổ chức đánh giá chất lượng những đảng viên đó vào cuộc họp gần nhất khi đảng viên có mặt sinh hoạt và báo cáo bổ sung lên cấp trên. Không đánh giá chất lượng và kiểm điểm cuối năm đối với những đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt Đảng, nhưng khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải xem xét, xử lý theo quy định.

 

Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một trong những tiêu chí đánh giá tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên cuối năm. 

Việc đánh giá thực hiện theo 4 nội dung: Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức lối sống; thực hiện nhiệm vụ được giao; về tổ chức kỷ luật và được tiến hành bằng phương pháp bỏ phiếu kín. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ lưu ý: Trong quá trình đánh giá chất lượng đảng viên cần chú trọng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ được phân công gắn với kết quả thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Để khắc phục tính hình thức trong thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, khi đánh giá chất lượng, chi uỷ chi bộ nơi công tác xét thấy những trường hợp cần thiết thì lấy ý kiến của chi uỷ chi bộ nơi đảng viên đang cư trú; chi uỷ chi bộ nơi đảng viên cư trú chủ động nhận xét số đảng viên đang công tác cư trú ở địa phương, thông báo những đảng viên có vấn đề vi phạm Quy định số 76 với chi uỷ chi bộ nơi đảng viên đang công tác. Chất lượng đảng viên được xếp theo 4 mức: Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

Theo hướng dẫn số 20 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, việc đánh giá đối với TCCSĐ được tiến hành với 9 loại hình, gồm: TCCSĐ xã; phường, thị trấn; cơ quan hành chính; cơ quan báo chí; đơn vị sự nghiệp; doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần (có vốn của nhà nước); hợp tác xã; doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài; TCCSĐ trong quân đội, công an. Phương pháp đánh giá theo 4 tiêu chuẩn, gồm: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; lãnh đạo xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội và thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đảng (riêng TCCSĐ xã, phường, thị trấn đánh giá việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng). Chất lượng TCCSĐ xếp theo 4 mức: TCCSĐ đạt TSVM; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ và TCCSĐ yếu kém.

Về đánh giá, kiểm điểm tự phê bình, phê bình hàng năm đối với tập thể và cá nhân cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp, theo hướng dẫn số 21, nội dung kiểm điểm đối với tập thể theo 4 nội dung: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng đảng; giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống; về kế hoạch và các biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa khuyết điểm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong thời gian tới. Với cá nhân, kiểm điểm đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các nguyên tắc, quy chế, quy định trong sinh hoạt Đảng và trong công tác… Theo Công văn số 29, căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại cán bộ theo 4 mức: Hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành và chưa hoàn thành chức trách nhiệm vụ.

Đánh giá, kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể cấp uỷ, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ có vai trò đặc biệt quan trọng. Qua đó giúp cấp uỷ các cấp đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm và củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đối với đảng viên, qua đánh giá chất lượng làm căn cứ để đề ra phương hướng, biện pháp giáo dục, rèn luyện, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Do vậy, các cấp uỷ đảng cần quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đến cán bộ, đảng viên. Cấp uỷ các cấp, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp uỷ, chi bộ tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thẩm định chặt chẽ để việc đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên cuối năm bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, đúng thực chất.

Thế Phương

Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
(BGĐT) - Tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh nằm trong trấn Kinh Bắc, vùng đất phía Bắc của kinh thành Thăng Long xưa (Hà Nội ngày nay), trung tâm của khu vực châu thổ sông Hồng. Tại đây còn lưu giữ được nhiều di tích lịch sử có giá trị như: Hệ thống đình, đền, chùa, lăng tẩm… Quê hương Kinh Bắc còn nổi tiếng với dân ca quan họ, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm được tôn vinh Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Bài đọc nhiều nhất
  • Trang chủ
  • Đặt làm trang chủ
  • BGĐT Mail
  • RSS
  • Về đầu trang
 
Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang . Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
Tổng Biên tập TRỊNH VĂN ÁNH - Tòa soạn ĐT:+84.0240.3856367 - +84.0240.3854639
Fax:+84.0240.3856624 , Email: toasoan@baobacgiang.com.vn
Giấy phép số 74/GP - TTĐT cấp ngày 09 tháng 4 năm 2011.
Ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang Điện Tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.
 
ictgroup.vn