Tuyển dụng
Cập nhật: 27/7/2009 | 8:51:17 AM (GMT + 7)
Xét tuyển dụng giáo viên năm học 2009-2010

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự xét tuyển:

Người dự tuyển làm giáo viên các cơ sở giáo dục công lập phải có đủ các điều kiện sau:

a) Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang trước khi đi học chuyên nghiệp; người có hộ khẩu tỉnh ngoài kết hôn với người có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang và đã đăng ký hộ khẩu tại tỉnh Bắc Giang trước khi có thông báo xét tuyển.

b) Tuổi đời dự tuyển đủ 18 đến dưới 40 tuổi đối với nam, 35 tuổi đối với nữ (đảm bảo có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội khi đến tuổi nghỉ hưu).

c) Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng.

d) Về trình độ: Là những người đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định hiện hành đúng với ngạch giáo viên dự tuyển, cụ thể:

- Ngạch giáo viên tiểu học: Đối với giáo viên văn hóa tốt nghiệp đại học, cao đẳng sư phạm tiểu học hệ chính quy của các trường sư phạm công lập. Riêng huyện Lục Ngạn có trình độ từ trung cấp sư phạm tiểu học trở lên.

Giáo viên môn Thể dục, Tin học, Nhạc, Họa tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hệ chính quy của các trường công lập.

- Ngạch giáo viên THCS: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hệ chính quy của các trường công lập.

- Ngạch giáo viên THPT, TTGDTX và Dạy nghề: Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hệ chính quy trở lên của các trường công lập.

Các môn cơ khí, cắt may, điện, điện tử, mỹ thuật tốt nghiệp đại học hệ chính quy có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

- Ngạch giáo viên khối THCN và cao đẳng: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy trở lên, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

đ) Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

e) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Đối tượng không được đăng ký dự xét tuyển đợt này: Những người đã có quyết định tuyển dụng của Sở Nội vụ đang công tác trong các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành giáo dục của tỉnh Bắc Giang.

Lưu ý: Người dự tuyển chỉ được đăng ký nguyện vọng vào một địa chỉ (theo chỉ tiêu và chuyên ngành đào tạo cần tuyển). Nếu người dự tuyển cố tình đăng ký vào 2 địa chỉ trở lên, Hội đồng tuyển dụng hủy bỏ việc đăng ký dự tuyển của người đó và không được hoàn lại lệ phí đã nộp dự tuyển.

2. Số lượng, cơ cấu tuyển

2.1. Chỉ tiêu được tuyển dụng giáo viên là 615, trong đó:

- Khối tiểu học: 285 chỉ tiêu;

- Khối THCS: 119 chỉ tiêu;

- Khối THPT (cả đơn vị được phân cấp và TTGDTX): 197 chỉ tiêu;

- Khối trường THCN và các trường cao đẳng: 14 chỉ tiêu

2.2. Cơ cấu các môn cần tuyển:

* Khối tiểu học: 285 chỉ tiêu
- Môn Văn hóa là:  227
- Nhạc:     21
- Họa:     15
- Tin:      19
- Thể dục:     03
* Khối Trung học cơ sở: 119 chỉ tiêu
- Văn:     14
- Lý:      10
- Sử:      02
- Hóa:     05
- Địa:      06
- Sinh:     04
- GDCD:     04
- Công nghệ:     15
- Thể dục:     07
- Tiếng Anh:     10
- Toán:     28
- Nhạc:     03
- SP Tin:     11
* Khối THPT và TT giáo dục thường xuyên: 197 chỉ tiêu
- Văn:     19
- Toán:     25
- Sử:      08
- Lý:       18
- Địa:      04
- Hóa:     18
- GDCD:     03
- Kỹ thuật nông nghiệp: 02
- Thể dục:     06
- Sinh:     07
- Tiếng Anh:     14
- Tin:      22
- KTCN:     06
- Thể dục-GDQP:    10
- Cơ khí:     02
- Cắt may:     04
- Điện tử:     02
- Họa:     01
- Trường THPT phân cấp: 26

* Khối trường THCN và các trường Cao đẳng: 14 chỉ tiêu (có bảng nhu cầu cần tuyển của từng đơn vị kèm theo)

3. Chế độ ưu tiên trong xét tuyển

- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu ở các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh trước khi đi học chuyên nghiệp đến thời điểm đăng ký dự tuyển; Anh hùng Lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động: thương binh; con liệt sĩ; con thương binh hạng 1, con bệnh binh hạng 1, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (mất sức lao động hoặc thương tật từ 81% trở lên) được cộng 30 điểm.

- Những người dân tộc thiểu số còn lại, người có hộ khẩu ở các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh trước khi đi học chuyên nghiệp; con thương binh, bệnh binh các hạng còn lại; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (mất sức lao động dưới 80%); con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19-8-1945 trở về trước); con Anh hùng Lực lượng vũ trang; con Anh hùng Lao động được cộng 20 điểm.

- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (đã có quyết định của cấp có thẩm quyền); người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ được cộng 10 điểm.

* Người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm thuộc diện ưu tiên cao nhất.

4. Xác định người trúng tuyển:

Người trúng tuyển là người đạt yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ  của ngạch dự tuyển. Xác định người trúng tuyển như sau:

4.1. Nguyên tắc chung:

a) Tuyển hết những người có bằng tiến sĩ, bằng thạc  sĩ (có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên trước khi đi học thạc  sĩ); bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi các trường công lập ở những chỉ tiêu có nhu cầu tuyển dụng.

b) Cùng một trình độ xét tuyển theo thứ tự từ tốt nghiệp loại giỏi đến tốt nghiệp loại khá đến tốt nghiệp loại trung bình (gồm trung bình khá và trung bình); ở mỗi loại tốt nghiệp thực hiện xét tuyển như sau: Căn cứ vào kết quả học tập trung bình toàn khóa được quy đổi theo thang điểm 100 nhân với hệ số 2, sau đó cộng với điểm ưu tiên (nếu có) tính từ người có kết quả cao nhất đến hết chỉ tiêu tuyển dụng.

c) Đối với các môn văn hóa đào tạo cho cấp học nào thì xét tuyển dụng cho cấp học đó. Một số môn được đào tạo đa ngành ví dụ như: Toán - Tin, Văn - Sử... có tỷ lệ đào tạo 70%-30%, chỉ được dự tuyển chuyên ngành đào tạo 70%.

d) Trường hợp nhiều người dự xét tuyển có số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu tuyển dụng cuối cùng, thì chọn theo thứ tự ưu tiên sau: người có nhiều diện ưu tiên hơn; người có điểm thi tốt nghiệp cao hơn. Trường hợp kết quả vẫn bằng nhau, Hội đồng căn cứ vào hồ sơ và các điều kiện khác để xác định người trúng tuyển.

4.2. Xác định người trúng tuyển phải theo nguyên tắc chung trên, tuy nhiên đối với các cấp học được cụ thể hóa thêm như sau:

a) Ngạch giáo viên tiểu học:

- Giáo viên văn hóa tuyển dụng theo thứ tự hết người tốt nghiệp Đại học, đến Cao đẳng, đến trung cấp.

- Riêng huyện Sơn Động, Lục Ngạn: Trong cùng trình độ, cùng loại tốt nghiệp ưu tiên tuyển người có hộ khẩu ở huyện đó trước khi đi học chuyên nghiệp tự nguyện về địa phương công tác.

b) Ngạch giáo viên THCS:

- Chỉ tuyển những người tốt nghiệp cao đẳng sư phạm.

- Riêng các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế thực hiện ưu tiên đối với thí sinh cử tuyển tự nguyện về địa phương công tác như sau: trong cùng loại tốt nghiệp tuyển trước những người học cử tuyển có hộ khẩu thường trú trước khi đi học chuyên nghiệp tại huyện đó.

c) Ngạch giáo viên THPT và TT GDTX và Dạy nghề:

- Ưu tiên tuyển dụng trước những thí sinh học lớp chất lượng cao trong cùng loại tốt nghiệp.

- Đối với những người học cử tuyển đăng ký về các trường THPT (trừ các trường số 1), Trung tâm GDTX và Dạy nghề thuộc Sở Giáo dục và  Đào tạo đóng trên địa bàn các huyện miền núi (Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế) mà thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi học chuyên nghiệp tại huyện đó thì thực hiện ưu tiên tuyển dụng trước trong cùng loại tốt nghiệp.

5. Hồ sơ và lệ phí xét tuyển:

5.1. Hồ sơ dự tuyển:

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển phải nộp 02 hồ sơ. Hồ sơ dự tuyển của thí sinh do Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất phát hành, bao gồm:

-  Đơn dự tuyển (theo mẫu quy định);

- Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu quy định), có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi bố hoặc mẹ thí sinh hiện đang công tác.

- Có đủ bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bản kết quả học tập đúng với yêu cầu của ngạch dự tuyển. Khi trúng tuyển, phải hoàn thiện hồ sơ theo quy định đồng thời xuất trình bằng chính để kiểm tra.

- Bản sao giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do  Trung tâm y tế có thẩm quyền từ cấp huyện, thành phố trở lên, có giá trị trong 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) bản sao để nộp, khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra; người ở tỉnh ngoài kết hôn với người có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang phải nộp bản sao đăng ký kết hôn và sổ hộ khẩu.

- 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

Thí sinh phải chịu trách nhiệm về hồ sơ của mình, nếu cố tình khai sai sự thật phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

5.2. Lệ phí:

- Lệ phí xét tuyển dụng: 50.000đ/thí sinh

- Hồ sơ: 5.000 đ/bộ

6. Thời gian, địa điểm:

- Hội đồng xét tuyển thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh: Từ ngày 24-7 đến ngày 26-7-2009.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 24-7-2009 đến hết ngày 05-8-2009.

* Bán và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần tại các địa điểm sau:

- Tại Phòng Nội vụ các huyện, thành phố, đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển vào khối Tiểu học và khối Trung học cơ sở.

- Tại Phòng  Tổ chức Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển vào khối Trung học phổ thông và TT Giáo dục thường xuyên và các trường THPT được phân cấp.

-  Tại các trường THCN và trường cao đẳng đối với các thí sinh đăng ký vào các trường đó.

- Ngày 07-8 đến hết ngày 10-8-2009 các huyện, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị được phân cấp bàn giao danh sách kèm theo hồ sơ của các thí sinh đăng ký dự xét tuyển đã qua sơ tuyển về Sở Nội vụ để thẩm định.

- Hội đồng thông qua kết quả xét tuyển và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận kết quả xét tuyển trước ngày 25-8-2009.

- Tuyển dụng: Trong tháng 8-2009.

Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
(BGĐT) - Tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh nằm trong trấn Kinh Bắc, vùng đất phía Bắc của kinh thành Thăng Long xưa (Hà Nội ngày nay), trung tâm của khu vực châu thổ sông Hồng. Tại đây còn lưu giữ được nhiều di tích lịch sử có giá trị như: Hệ thống đình, đền, chùa, lăng tẩm… Quê hương Kinh Bắc còn nổi tiếng với dân ca quan họ, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm được tôn vinh Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Bài đọc nhiều nhất
  • Trang chủ
  • Đặt làm trang chủ
  • BGĐT Mail
  • RSS
  • Về đầu trang
 
Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang . Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
Tổng Biên tập TRỊNH VĂN ÁNH - Tòa soạn ĐT:+84.0240.3856367 - +84.0240.3854639
Fax:+84.0240.3856624 , Email: toasoan@baobacgiang.com.vn
Giấy phép số 74/GP - TTĐT cấp ngày 09 tháng 4 năm 2011.
Ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang Điện Tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.
 
ictgroup.vn