Tuyển dụng
Cập nhật: 6/5/2009 | 12:00:00 AM (GMT + 7)
Tuyển dụng viên chức năm 2009
1. Đối tượng, điều kiện và số lượng tuyển dụng:

1.1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự xét tuyển:

Đối tượng tuyển dụng: Thực hiện tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước của tỉnh. Riêng đối với các đơn vị thuộc ngành giáo dục, ngành y tế chỉ tuyển dụng viên chức làm công việc hành chính, là: Kế toán, văn thư, thủ quỹ, y tế trường học, thư viện, thiết bị trường học (không thực hiện tuyển giáo viên ngành giáo dục - đào tạo và viên chức chuyên môn ngành y tế).

Điều kiện đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

a) Những người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang trước khi học chuyên nghiệp đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Đối với những người diện cử tuyển chỉ được nộp hồ sơ dự xét tuyển vào huyện, thành phố cử tuyển đi đào tạo.

b) Tuổi đời dự tuyển đủ 18 đến dưới 40 tuổi đối với nam, 35 tuổi đối với nữ (bảo đảm có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi đến tuổi nghỉ hưu).

c) Có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn của ngạch tuyển dụng.

d) Về trình độ, chuyên ngành: Những người có trình độ đạt chuẩn trở lên theo quy định và có chuyên ngành phù hợp với ngạch cần tuyển. Một số ngạch thuộc khối giáo dục và đào tạo quy định cụ thể như sau:

Ngạch thư viện:

+ Đối với các trường tiểu học, THCS: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Thư viện, thông tin thư viện hoặc tốt nghiệp Trường cao đẳng Sư phạm Ngô Gia Tự Bắc Giang hệ chính quy chuyên ngành Văn, Lịch sử, Địa lý;

+ Đối với khối THPT và GDTX: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thư viện hoặc thông tin thư viện.

Ngạch văn thư: Các trường tiểu học và THCS: Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành văn thư - lưu trữ trở lên hoặc tốt nghiệp cao đẳng Sư phạm Ngô Gia Tự Bắc Giang hệ chính quy.

Ngạch thiết bị trường học:

+ Đối với các trường tiểu học, THCS: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành thiết bị trường học; tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Ngô Gia Tự Bắc Giang hệ chính quy ngành Toán - Lý - Hóa - Sinh - Tin học.

+ Đối với các trường thuộc khối THPT và GDTX: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết bị trường học; tốt nghiệp đại học sư phạm hệ chính quy ngành Lý, Hóa.

Ngạch y tế trường học: Có trình độ từ trung cấp y trở lên, chuyên ngành điều dưỡng hoặc y sĩ.

đ) Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

e) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đã vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Lưu ý: Người dự tuyển chỉ được đăng ký nguyện vọng vào một địa chỉ (theo chỉ tiêu và nguyên ngành đào tạo cần tuyển). Nếu người dự tuyển cố tình đăng ký vào 2 địa chỉ trở lên, Hội đồng tuyển dụng hủy bỏ việc đăng ký dự tuyển của người đó và không được hoàn lại lệ phí đã nộp dự tuyển.

Đối tượng không xét tuyển đợt này: Những người đã được tuyển dụng vào làm việc tại trạm y tế xã, phường, thị trấn theo Quyết định 58/TTg ngày 03 tháng 02 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã; cán bộ khuyến nông, thú y cấp xã.

1.2. Số lượng tuyển: Tuyển dụng 665 người, cụ thể từng khối như sau:

- Đơn vị trực thuộc UBND tỉnh: Tổng 20, trong đó trình độ: Đại học 12; Cao đẳng 01; trung cấp 07.

- Đơn vị trực thuộc Sở: 163, trong đó trình độ: Đại học 98; cao đẳng: 25; trung cấp: 40.

- Đơn vị được phân cấp: Tổng 22, trong đó trình độ: Đại học 17; cao đẳng: 01; trung cấp: 04.

- Các tổ chức hội: Tổng 08, trong đó trình độ: Đại học 05; cao đẳng 02; trung cấp 01.

- Đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, thành phố: Tổng 452, trong đó trình độ: Đại học 40; cao đẳng 109; trung cấp 303.

(có biểu chi tiết niêm yết tại Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ các huyện, thành phố).

3. Chế độ ưu tiên trong xét tuyển:

- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu ở các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh trước khi đi học chuyên nghiệp đến thời điểm đăng ký dự tuyển; thương binh; con liệt sĩ; con thương binh hạng 1, con bệnh binh hạng 1; đối tượng cử tuyển được cộng 30 điểm.

- Những người dân tộc thiểu số còn lại, người có hộ khẩu ở các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh trước khi đi học chuyên nghiệp; con thương binh, con bệnh binh các hạng còn lại; con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động được cộng 20 điểm.

- Những người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (đã có quyết định trợ cấp thường xuyên); người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ được cộng 10 điểm.

* Người dự xét tuyển có nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm thuộc diện ưu tiên cao nhất.

4. Xác định người trúng tuyển:

Người trúng tuyển là người đạt yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự tuyển, thực hiện xét tuyển từng chỉ tiêu như sau:

Tuyển hết những người học hệ chính quy mới tuyển đến loại hình đào tạo không chính quy.

Tuyển trước những người có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ (trước khi học tiến sĩ, thạc sĩ đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy), người tốt nghiệp đại học hệ chính quy ở các trường công lập đạt loại giỏi đúng chuyên ngành cần tuyển.

Sau đó xét tuyển theo thứ tự từ tốt nghiệp loại giỏi đến người có trình độ thạc sĩ (trước khi có bằng thạc sĩ học đại học không chính quy) đến tốt nghiệp loại khá đến tốt nghiệp loại trung bình; ở mỗi loại tốt nghiệp thực hiện xét tuyển như sau: Căn cứ vào kết quả học tập trung bình toàn khóa được quy đổi theo thang điểm 100 nhân với hệ số 2, sau đó được cộng với điểm ưu tiên (nếu có) tính từ người có kết quả cao nhất đến hết chỉ tiêu tuyển dụng.

Trường hợp có nhiều người dự xét tuyển có số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau: Người có trình độ cao hơn; người thuộc diện ưu tiên cao hơn; người có kết quả điểm thi tốt nghiệp cao hơn.

5. Hồ sơ, lệ phí xét tuyển:

5.1. Hồ sơ: Mỗi thí sinh đăng ký dự xét tuyển phải nộp 02 bộ hồ sơ. Hồ sơ dự tuyển của thí sinh do Sở Nội vụ phát hành, bao gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

- Bản khai sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan bố, mẹ người dự xét tuyển, hồ sơ có ảnh đóng dấu giáp lai.

- Giấy chứng nhận sức khỏe của đơn vị y tế có thẩm quyền cấp (có giá trị trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ.

- Bản sao học bạ hoặc bảng điểm học tập.

- Bản sao các chứng nhận ưu tiên (nếu có).

- 02 phong bì có dán tem có ghi rõ địa chỉ người nhận.

Thí sinh phải chịu trách nhiệm về hồ sơ của mình, nếu khai sai sự thật phải hủy bỏ quyết định tuyển dụng (nếu trúng tuyển) và hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

5.2. Lệ phí xét tuyển:

- Lệ phí xét tuyển 50.000 đ/thí sinh.

- Tiền hồ sơ: 5.000 đ/bộ.

6. Thời gian, địa điểm:

- Hội đồng thông báo công khai lên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh từ ngày 27/4/2009 đến ngày 29/4/2009.

- Bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký dự xét tuyển: Từ ngày 04/5/2009 đến 16 giờ 30 ngày 20/5/2009.
Bán và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần tại các địa điểm sau:

Bán hồ sơ: Tại Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ các huyện, thành phố.

Nhận hồ sơ:

+ Tại phòng Nội vụ của các huyện, thành phố đối với thí sinh đăng ký dự xét tuyển vào các đơn vị trực thuộc huyện, thành phố.

+ Tại Sở Nội vụ đối với thí sinh dự xét tuyển vào các đơn vị thuộc Sở, ngành của tỉnh.

Hội đồng thông qua kết quả xét tuyển, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh công nhận kết quả xét tuyển trong tháng 6-2009.

Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
(BGĐT) - Tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh nằm trong trấn Kinh Bắc, vùng đất phía Bắc của kinh thành Thăng Long xưa (Hà Nội ngày nay), trung tâm của khu vực châu thổ sông Hồng. Tại đây còn lưu giữ được nhiều di tích lịch sử có giá trị như: Hệ thống đình, đền, chùa, lăng tẩm… Quê hương Kinh Bắc còn nổi tiếng với dân ca quan họ, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm được tôn vinh Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Bài đọc nhiều nhất
  • Trang chủ
  • Đặt làm trang chủ
  • BGĐT Mail
  • RSS
  • Về đầu trang
 
Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang . Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
Tổng Biên tập TRỊNH VĂN ÁNH - Tòa soạn ĐT:+84.0240.3856367 - +84.0240.3854639
Fax:+84.0240.3856624 , Email: toasoan@baobacgiang.com.vn
Giấy phép số 74/GP - TTĐT cấp ngày 09 tháng 4 năm 2011.
Ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang Điện Tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.
 
ictgroup.vn