Tuyển dụng
Cập nhật: 8/2/2013 | 8:54:14 AM (GMT + 7)
Thông báo tuyển dụng công chức Sở Ngoại vụ Bắc Giang

I. Đối tượng, số lượng tuyển dụng:

1. Đối tượng, điều kiện tuyển dụng: Người đăng ký dự tuyển vào làm việc tại Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang phải đảm bảo các điều kiện sau:

a) Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang trước khi đi học chuyên nghiệp; người hộ khẩu tỉnh ngoài yêu cầu phải có trình độ tiến sỹ hoặc thạc sỹ (tốt nghiệp đại học chính quy trường công lập đạt loại khá trước khi đi học thạc sỹ) đúng chuyên ngành cần tuyển; Trường hợp kết hôn với người có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang phải nhập hộ khẩu trước ngày đăng thông báo tuyển dụng.

b) Tuổi đời dự tuyển: tuổi của người dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Về trình độ, chuyên ngành: Những người tốt nghiệp đại học hệ chính quy trở lên, có chuyên ngành đào tạo đúng với quy định của ngạch cần tuyển.

d) Có đơn xin dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ  đào tạo đúng với yêu cầu của ngạch dự tuyển; có chứng chỉ tin học văn phòng.

e) Đủ sức khoẻ để đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ; có ngoại hình phù hợp với công tác đối ngoại.

f) Sử dụng thành thạo Tiếng Anh, trường hợp chuyên môn Tiếng Anh thì phải sử dụng thành thạo một trong các tiếng: Trung, Hàn, Nhật, Pháp, Nga.

g) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Số lượng: Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu, trong đó:

Số lượng

Trình độ

Ngành đào tạo

Ngoại ngữ

Ghi chú

01

ĐH

Luật Quốc tế

Thông thạo tiếng Anh,

khuyến khích người biết sử

dụng 2 ngoại ngữ

 

Tốt nghiệp các trường:  Học viện Ngoại giao, ĐH Ngoại thương Hà Nội hoặc Kinh tế quốc dân

03

ĐH

Kinh tế Quốc tế

Thông thạo tiếng Anh,

khuyến khích người biết sử

dụng 2 ngoại ngữ

01

ĐH

Truyền thông Quốc tế

Thông thạo tiếng Anh,

khuyến khích người biết sử

dụng 2 ngoại ngữ

Tốt nghiệp các trường: ĐH Ngoại ngữ (ĐH QG Hà Nội), ĐH Hà Nội, Học viện
Ngoại giao

01

ĐH

Ngôn ngữ Tiếng Anh

Thông thạo một trong

các tiếng: Trung, Nhật, Hàn, Pháp, Nga

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí cần tuyển dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự tuyển của mình. Nếu thí sinh khai sai sự thật; đăng ký vào vị trí cần tuyển không đúng với chuyên ngành học tập mà không đạt yêu cầu sơ tuyển thì Hội đồng tuyển dụng xóa tên khỏi danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả tuyển dụng và không được hoàn lại hồ sơ, lệ phí dự tuyển.

II. Thực hiện tuyển dụng

1. Thực hiện tuyển thẳng: 

1.1. Tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt sau: Người có học vị tiến sĩ; Người tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài (phải có toàn bộ thời gian học ở nước ngoài, đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung các trường công lập đạt loại khá trở lên trước khi đi học thạc sỹ), có chuyên ngành đào tạo đúng với chuyên ngành cần tuyển.

1.2. Xác định người trúng tuyển trong tuyển thẳng:

Tuyển hết những người có học vị tiến sĩ, có chuyên ngành đào tạo đúng với chuyên ngành cần tuyển dụng. Sau đó đến người tốt nghiệp thạc sĩ (phải có toàn bộ thời gian học ở nước ngoài, đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung các trường công lập đạt loại khá trước khi đi học thạc sỹ). Trong cùng một trình độ ưu tiên tuyển người có kết quả học tập cao hơn.

2. Thực hiện thi tuyển: Đối với các đối tượng thi tuyển, thực hiện như sau

2.1. Môn thi,  thời gian thi: Mỗi thí sinh phải thực hiện 04 bài thi, cụ thể:

- Bài thi viết môn  hành chính nhà nước chung, thời gian thi 120 phút;

- Bài thi viết về chuyên môn, thời gian 180 phút;

- Bài thi trắc nghiệm hoặc phỏng vấn về chuyên môn, thời gian 45 phút;

- Bài thi Tiếng Anh, thực hiện kiểm tra 04 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết;

cộng điểm khuyến khích nếu thí sinh đăng ký kiểm tra thêm một ngoại ngữ khác, một trong các tiếng: Trung, Nhật, Hàn, Pháp, Nga.

- Môn tin học không tổ chức thi, yêu cầu thí sinh phải có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc có trình độ trung cấp công nghệ thông tin trở lên.

Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là Tiếng Anh phải kiểm tra thêm một ngoại ngữ khác gồm 01 trong các tiếng: Trung, Nhật, Hàn, Pháp, Nga.

2.2. Nội dung thi tập trung một số nội dung chính sau:

- Nội dung thi môn hành chính nhà nước chung: 

+ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001): gồm các chương I, VI, VII, VIII, IX, X;

+ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (Phần UBND);

+ Luật cán bộ, công chức năm 2008; Luật phòng chống tham nhũng;

+ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ;

+ Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức.

- Nội dung thi môn chuyên ngành ( có bản phụ lục khi nộp hồ sơ);

2.3. Ưu tiên trong thi tuyển:

- Con liệt sỹ; con thương binh hạng 1, con bệnh binh hạng 1, người học cử tuyển được cộng 30 điểm vào kết quả thi.

- Con thương binh, con bệnh binh các hạng còn lại; con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước); con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động; con của người được hưởng chính sách như thương binh; người dân tộc thiểu số được cộng 20 điểm vào kết quả thi.

- Người có trình độ thạc sỹ (không thuộc đối tượng xét tuyển), người tốt nghiệp đại học loại giỏi; những người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (đã có quyết định của cấp có thẩm quyền); người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ được cộng 10 điểm vào kết quả thi.

Nếu người dự thi thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được cộng một điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi.

2.4. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong thi tuyển:

a) Cách tính điểm: Mỗi phần thi được chấm theo thang điểm 100, điểm các môn thi được tính như sau:

- Điểm môn thi viết phần hành chính nhà nước chung: tính hệ số 1;

- Điểm môn  thi viết chuyên môn tính hệ số 2;

- Điểm môn thi trắc nghiệm hoặc phỏng vấn chuyên môn tính hệ số 1;

- Điểm môn Tiếng Anh tính hệ số 2.

Kết quả thi, gồm: Tổng số điểm của các bài thi viết  môn hành chính nhà nước chung tính hệ số 1, môn viết chuyên môn hệ số 2; môn trắc nghiệm hoặc phỏng vấn chuyên môn tính hệ số 1; môn Tiếng Anh tính hệ số 2 và cộng với điểm ưu tiên trong thi tuyển theo Kế hoạch này (nếu có).

b) Xác định người trúng tuyển: Người trúng tuyển trong kỳ thi là người phải có đủ bốn bài thi, không có bài thi nào dưới 50 điểm (chưa nhân hệ số 2) và tính từ người có kết quả thi cao nhất đến hết chỉ tiêu được tuyển.

Trường hợp nhiều người có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng, thì xác định người trúng tuyển thực hiện thứ tự ưu tiên sau: Người có điểm bài thi viết kiến thức chuyên môn cao hơn; người có điểm thi viết hành chính nhà nước chung cao hơn; người có trình độ đào tạo cao hơn; người có kết quả học tập cao hơn.

3. Hồ sơ, lệ phí tuyển dụng:

3.1. Hồ sơ dự tuyển: Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển phải nộp 02 bộ hồ sơ.

Hồ sơ dự tuyển của thí sinh do Sở Nội vụ phát hành, bao gồm:

- Đơn dự tuyển (theo mẫu quy định);

- Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu quy định), có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

 - Bản chụp (có công chứng) các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

- Chứng chỉ tin học văn phòng;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do Trung tâm y tế có thẩm quyền cấp huyện, thành phố trở lên cấp, trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận ưu tiên ( nếu có).

-  01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

Khi vào phòng thi thí sinh phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc một loại giấy tờ khác có dán ảnh và ký nhận đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền để giám thị kiểm tra.

3.2. Lệ phí tuyển dụng:  

- Lệ phí thi tuyển:   200.000 đồng/ thí sinh.

- Tiền hồ sơ:   20.000 đồng/ bộ.

4. Thời gian, địa điểm (dự kiến như sau):

- Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh: Từ ngày 05/02 đến ngày 08/02/2013. 

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký dự thi tại Sở Nội vụ trong giờ hành chính: Từ ngày 21/02/2013 đến hết ngày 06/03/2013.

(Địa chỉ số 61, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang)

- Sở Ngoại vụ thực hiện sơ tuyển từ ngày 08/3 đến 12/3 năm 2013.

- Tổ chức thi tuyển: Ngày 30, 31/3/2013 tại Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học tỉnh Bắc Giang.

- Tuyển dụng: Trong tháng 4/2013.

Thời gian, địa điểm chính thức được thông báo tại Sở Nội vụ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có gì vướng mắc liên hệ với Sở Nội vụ (điện thoại 3 554 908) để giải đáp.

Hội đồng tuyển dụng

Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
(BGĐT) - Tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh nằm trong trấn Kinh Bắc, vùng đất phía Bắc của kinh thành Thăng Long xưa (Hà Nội ngày nay), trung tâm của khu vực châu thổ sông Hồng. Tại đây còn lưu giữ được nhiều di tích lịch sử có giá trị như: Hệ thống đình, đền, chùa, lăng tẩm… Quê hương Kinh Bắc còn nổi tiếng với dân ca quan họ, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm được tôn vinh Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Bài đọc nhiều nhất
  • Trang chủ
  • Đặt làm trang chủ
  • BGĐT Mail
  • RSS
  • Về đầu trang
 
Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang . Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
Tổng Biên tập TRỊNH VĂN ÁNH - Tòa soạn ĐT:+84.0240.3856367 - +84.0240.3854639
Fax:+84.0240.3856624 , Email: toasoan@baobacgiang.com.vn
Giấy phép số 74/GP - TTĐT cấp ngày 09 tháng 4 năm 2011.
Ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang Điện Tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.
 
ictgroup.vn